Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Η διδασκαλία των εννοιών του Μακρόκοσμου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Αρβανίτη Μαρία, Μανδαλενάκη Αρχοντία
Νηπιαγωγείο Ζάννειου Εκπαιδευτηρίου


Περίληψη


Το πρόγραμμα για τη διδασκαλία εννοιών του Μακρόκοσμου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας υλοποιήθηκε στο σχολείο μας για δεύτερη συνεχή χρονιά και διήρκεσε δύο μήνες. Σκοπός του προγράμματος ήταν να εξοικειωθούν τα παιδιά με επιστημονικές διεργασίες και λογικές διαδικασίες, όπως παρατηρήσεις, καταγραφές, κατηγοριοποιήσεις, υποθέσεις, πειράματα, παρουσιάσεις πορισμάτων κ.ά. Το εν λόγω πρόγραμμα περιέχει συστηματικές αναφορές στην παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, που είναι απαραίτητη για την επιτυχή προσέγγιση συγκεκριμένων εννοιών και φαινομένων. Για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν μέσα από ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Moodle, "ΗΛΕ.Μ.Α".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου