Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Επιστημονικές ανακαλύψεις στην αρχαιότητα
Ασκορδαλάκη Κωνσταντίνα
Δημοτικό Σχολείο Ζάννειου Εκπαιδευτήριου

Περίληψη

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ανάδειξη εναλλακτικών σκέψεων των μαθητών, γύρω από βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών. Επιδίωξη αποτέλεσε η εμβάθυνση στην ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλημάτων, η καλλιέργεια μίας διερευνητικής διάθεσης και του επιστημονικού τρόπου σκέψης, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που δημιουργεί ο ελλιπής φωτισμός σ΄ένα κόσμο χωρίς ηλεκτρισμό. Μέσω πειραμάτων, βίντεο και εικόνων δόθηκε κίνητρο στα παιδιά και δημιουργήθηκε ενδιαφέρον γύρω από τους νόμους που διέπουν το φως και την έλλειψή του. Αναδείχτηκε η αξία αλλά και οι περιορισμοί που προκύπτουν από τις εκάστοτε επιστημονικές αλλά και ιστορικές συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο του Αρχιμήδη και συγκεκριμένα στην επίδραση της εστιασμένης ηλιακής ακτινοβολίας. Για την καλύτερη κατανόηση της αντανάκλασης χρησιμοποιήθηκε lazer, δημιουργήσαμε κάτοπτρα και ηλιακό φούρνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου