Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Αστρονομία και Μυθολογία
Σουργιάς Νικόλαος, Τρούπκου Αστερία
Δημοτικό Σχολείο Ζάννειου Εκπαιδευτηρίου

Περίληψη

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ τάξης του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου υλοποίησαν το πρόγραμμα «Αστρονομία και Μυθολογία». Το πρόγραμμα διήρκεσε από τον Οκτώβρη έως και τον Φλεβάρη και έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν αντικείμενα της επιστήμης της Αστρονομίας σε συνδυασμό και άμεσο συσχετισμό με την αρχαία ελληνική μυθολογία. Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η γνωριμία με την Αστρονομία, η διερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος (πλανήτες, αστερισμοί), και η ανακάλυψη της σύνδεσης των παραπάνω με αντιλήψεις και πρόσωπα του αρχαίου ελληνικού Μύθου. Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες εισήχθησαν στην έννοια και το αντικείμενο της Αστρονομίας και ήρθαν σε επαφή με βασικές έννοιες. Μέσω εκπαιδευτικών βίντεο, διαδικτυακών δραστηριοτήτων, κατασκευών και παιχνιδιού, ήρθαν σε επαφή με το ηλιακό μας σύστημα, τα χαρακτηριστικά του και τα ουράνια σώματα από τα οποία απαρτίζεται. Έπειτα, διερεύνησαν τις αντιλήψεις αρχαίων λαών και κυρίως των Ελλήνων σχετικά με το διάστημα, τη σύνδεση ανάμεσα στην Αστρονομία και τον ελληνικό μύθο, καθώς και τη διάκριση ανάμεσα σε μύθο και πραγματικότητα. Μύθοι και πρόσωπα σχετικά με την προέλευση του σύμπαντος, ονόματα πλανητών και αστερισμών, σχήματα συμπλεγμάτων αστερισμών και διαθεματική σύνδεση με γνωστικά αντικείμενα ιστορίας και μαθηματικών, αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες και επιδιώξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου