Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Ανακαλύπτοντας την φύση και την ζωή στην πόλη μου....
Τσιανίκα Βασιλική, Χρονιάρη Χαρούλα, Φιλιππάκη Αμαλία
Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Περίληψη

Το θέμα εντάχθηκε στο πρόγραμμα “ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙO” στο οποίο ενταχθήκαμε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016 – 2017. Στόχος μας: να διεκδικήσουμε το βραβείο του προγράμματος «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ικανοποιώντας και τους 8 πυλώνες δράσης του προγράμματος. Οι διαστάσεις του θέματος που προσεγγίσαμε ήταν κυρίως περιβαλλοντικές: Συγκεκριμένα οι μαθητές ερεύνησαν και προσέγγισαν μέσα από την διαδικασία της αποκαλυπτικής μάθησης το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους (και στην προκειμένη περίπτωση κυρίως της πόλης τους). Όμως παράλληλα προσέγγισαν το θέμα και μέσα από την κοινωνική του διάσταση. Πώς δηλαδή το αστικό κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάζεται από την ύπαρξη και την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι μαθητές διερεύνησαν και τις πολιτισμικές διαστάσεις. Πώς δηλαδή το φυσικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τον πολιτισμό ενός τόπου και πώς μέσα από την τέχνη μπορεί να αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον. Τέλος οι μαθητές διερεύνησαν και διαστάσεις υγιούς διαβίωσης σε έναν τόπο σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Πώς το περιβάλλον αυτό προσφέρεται για φυσική άσκηση ώστε μέσα από αθλητικές δραστηριότητες μέσα στο αστικό φυσικό περιβάλλον να προαχθεί η υγεία των ανθρώπων που ζουν σε μια πόλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου